Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

Osoby kierujące:
1.    Emilia Feliksiak – Prezes Zarządu
2.    Henryk Lebiedowicz – Vice Prezes Zarządu

Data rejestracji: 1960 r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000039012

Regon: 000808535

NIP: 919-16-08-644

Adres siedziby: ul. 3 Maja 11, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Emilia Feliksiak– Prezes Zarządu, tel. 695482244, milaf@interia.pl

Cele statutowe:
1.    Integracja hrubieszowskiej społeczności, utrzymanie więzi z regionem hrubieszowskim, pielęgnowanie i popularyzacja postępowych tradycji regionu hrubieszowskiego, ochrona zabytków, kultury umysłowej i materialnej.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;