Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

Poniżej przedstawiamy informacje za poprzedne okresy szkolne: