Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Zdalna szkoła +"

30 laptopów dla miejskich szkół w ramach projektu “Zdalna Szkoła+”

Miasto Hrubieszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” pozyskało grant w wysokości 74 962,50 zł na zakup komputerów dla szkół miejskich.

Projekt jest realizowany w ramach odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Za pozyskaną kwotę zakupiono łącznie 30 laptopów (komputery marki DELL oraz ASUS).  Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie tzw. „nauki zdalnej” i będzie wypożyczany nauczycielom oraz uczniom (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych 3+). Po zakończeniu realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez szkoły w ramach bieżącej pracy dydaktycznej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". 

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.