Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stefan Du Chateau

Stefan Du Chateau

Stefan Du Chateau (1908-1999) ur. w Solwyczegodzku na Syberii, w rodzinie polskiego zesłańca, korzenie jego rodu zaś sięgają napoleońskiego oficera. Po powrocie z Syberii rodzina Stefana Du Chataeu zamieszkała we Władzinie k. Uchań. Młody Stefek nauki pobierał w gimnazjach w Hrubieszowie i Lublinie. Studia rozpoczął na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Architektury. Wojna przerwała mu pracę nad dyplomem. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, po klęsce walczył we Francji, dostał się do niewoli niemieckiej i do marca 1945r. więziony w obozie dla jeńców francuskich. Po wojnie uzyskał, dyplom londyńskiej szkoły architektury. Na stałe zamieszkał we Francji w Paryżu wraz ze swoją małżonka Krystynę Szerenos, również z wykształcenia architektem.

Dom Państwa Du Chataeu na przedmieściach Paryża był rnekką dla młodych ludzi, utalentowanych studentów architektury, uczących się w Paryżu, a przyjeżdżających z całej Polski, w tym także z Hrubieszowa.

Pan Du Chataeu wykładał architekturę nowoczesną na paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był laureatem wielu nagród, doktoratu Honoris Causa jednego z uniwersytetów angielskich, doczekał się jeszcze za życia noty biograficznej w Wielkiej Encyklopedii Laroussea. Jego pomysły konstruktorskie i architektoniczne cenił i uznawał cały świat, jako wynalazca nowych struktur przestrzennych "odkrył" rurę do budowy konstrukcji; jako jeden z pierwszych zastosował aluminium, jego rozwiązania cechuje lekkość, funkcjonalność, ekonomika i estetyka. Jego prace można zobaczyć w wielu krajach, m.in. w USA.. Są wśród nich: dworce kolejowe i lotnicze, stadiony, pływalnie, centra handlowe, biblioteki, hotele, kościoły, meczety, hale tenisowe. Oprócz pracy zawodowej pan prof. miał jeszcze inne pasje, m.in malarskie i kolekcjonerskie. Jego zbiory obejmują ponad 3 tys. woluminów, w tym szereg białych kruków, kolekcje rozmaitych map, broni białej i palnej, a także srebrne i porcelanowe zastawy oraz przeróżne narzędzia rolnicze. Część tej kolekcji przyjechała do Hrubieszowa, z chwilą utworzenia Fundacji Rodziny Du Chateau. Pomysł ten, narodził się po śmierci żony profesora a został sfinalizowany 07.06.1994. Celem tej fundacji ma być pomoc młodym, zdolnym architektom oraz ludziom kultury i sztuki, propagowanie nauki j. francuskiego a także współpraca kulturalna Polski i Francjji. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau mieści się przy ul. 3-go Maja w budynku dawnego Syndykatu Rolniczego. Na jej powołanie profesor przeznaczył pokaźną część dorobku swojego życia. Pan prof. Du Chateau osobiście odwiedzał swoje rodzinne strony, a z miejscowymi ludźmi pozostawał często w serdecznych i przyjaznych stosunkach. Hojnie wspomagał hrubieszowskie Muzeum i TRH, sfinansował odrestaurowanie władzińskiego dworku k. Uchań, gdzie jest grób jego rodziców. W HDK i Muzeum organizowano wielokrotnie wystawy jago prac konstruktorskich, architektonicznych i malarstwa.

  • od 1975 - członek TRH
  • od 1988 - Honorowy Obywatel Miasta Hrubieszowa