Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

Zadanie obejmowało budowę drogi, miejsc parkingowych, chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji burzowej, kanalizacji technicznej oraz przebudowy sieci gazowej i zabezpieczeń sieci energetycznej.

Umowa z wykonawcą robót, firmą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.,  została podpisana w lipcu 2021 roku. Zakończenie nastąpiło w czerwcu 2022 roku.

Całkowita wartość zadania to 2 354 818,43 zł. Część wydatków związanych z inwestycją zostało sfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2 200 000 zł.