Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie jest samorządowym organem konsultacyjnym reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 Celem działania Rady jest:

  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży;
  • inicjowanie, wspieranie, organizacja i koordynowanie działań w zakresie szeroko pojętych problemów życia społecznego młodzieży;
  • zwiększenie partycypacji ludzi młodych w procesach decyzyjnych;
  • zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących.
  • Członkowie Rady
  • Siedziba Rady – ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
  • Obsługa administracyjna Rady – Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl

 W Gminie Miejskiej Hrubieszów Młodzieżowa Rada funkcjonuje od 2007 roku. Pierwsza Młodzieżowa Rada została powołana Uchwałą  Nr IX/86/07 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.

W 2019 roku uchwała ta została uchylona Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu (zmieniona Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu).

Obecnie podstawę prawną funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie stanowi Uchwała Nr XLII/339/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu.