Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie jest organem fakultatywnym samorządu terytorialnego  o charakterze konsultacyjnym. Celem jej powołania było przede wszystkim włączenie młodzieży  w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia.

Rada reprezentuje młodych mieszkańców i mieszkanki Gminy Miejskiej Hrubieszów, jak również prowadzi działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich. Dzięki działaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej młodzież rozwija kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskuje przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie funkcjonuje w Gminie Miejskiej Hrubieszów od 12 lat. Została powołana uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/86/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.

Aktualną podstawę prawną funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie stanowi Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2943)

Siedziba Rady – ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

Obsługa administracyjna Rady – inspektor ds. społecznych Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 24, e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl