Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Hrubieszowie jest samorządowym organem konsultacyjnym reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 Celem działania Rady jest:

  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży;
  • inicjowanie, wspieranie, organizacja i koordynowanie działań w zakresie szeroko pojętych problemów życia społecznego młodzieży;
  • zwiększenie partycypacji ludzi młodych w procesach decyzyjnych;
  • zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących.

Podstawę prawną funkcjonowania Rady stanowi Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu zmieniona Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 września 2019 r.

 

Członkowie Rady (kadencja 2020/2021): Trwają wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2020/2021

Siedziba Rady – ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

Obsługa administracyjna Rady – Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl