Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie

Nazwa zadania:

Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie

Opis inwestycji:

W ramach zadania zagospodarowana została przestrzeń przy brzegu rzeki Huczwy przy ul. Ciesielczuka. Powstało miejsce rekreacji podzielone na dwie strefy: aktywną i wypoczynkową. W sferze aktywnej dostępne jest boisko do siatkówki z nawierzchnią z piasku,  plac zabaw dla dzieci z trzema urządzeniami. W sferze wypoczynkowej zbudowano altankę, postawiono duży ławostół, ławki z bali oraz grill.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość zadania to 102 983,90 zł, wartość otrzymanego dofinansowania z PROW to 58 006,00 zł. Wkład własny został w większości sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 42 938,60 zł.