Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowska Rada Kobiet

Hrubieszowska Rada Kobiet stanowi kolegialny organ pomocniczy Burmistrza o charakterze opiniodawczym i doradczym w zakresie polityki rodzinnej, społecznej oraz spraw związanych z sytuacją kobiet w Hrubieszowie.

  Do zadań Rady należy:

  • inicjowanie, współorganizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze społecznym;
  • współpraca z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet oraz innych grup społecznych;
  • diagnozowanie sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w Mieście;
  • monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej, społecznej (m .in. udzielonego wsparcia, dostępności żłobków, przedszkoli, przemocy wobec kobiet, itp.);
  • inne działania dotyczące spraw kobiet.

Podstawę prawną funkcjonowania Rady stanowi zarządzenie nr 232/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenie Hrubieszowskiej Rady Kobiet i zasad jej działania oraz zarządzenie nr 252/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Kobiet, zmienionego zarządzeniem nr 339/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 19 sierpnia 2020 r.,  nr 384/2020  z dnia 19 października 2020 r. oraz  nr 952/2022 z dnia 20 stycznia 2023 r.