Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa Gmina

Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina

Gmina Miejska Hrubieszów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 516960,00 zł .

Umowa o powierzenie grantu  „Cyfrowa Gmina” była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach realizacji grantu Urząd Miasta w Hrubieszowie został doposażony w sprzęt komputerowy niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Dzięki zakupionym komputerom został wymieniony sprzęt przestarzały technologicznie. Korzystając z doświadczeń ubiegłych lat wyposażono Urząd Miasta w laptopy, tablety oraz sprzęt umożliwiający bezpieczne odbywanie spotkań on-line oraz do digitalizacji procesów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych zakupiono także sprzęt serwerowy, systemy bezpieczeństwa i inne aplikacje i urządzenia zabezpieczające zdalny dostęp do zasobów Urzędu w tym m.in.: serwery, macierz, NAS, switch, UPS, a także niezbędne oprogramowania m.in. do zarządzania infrastrukturą IT, antywirusowe, do BackUp-u i archiwizacji. W celu efektywnego wykorzystania zakupionych urządzeń i aplikacji przeprowadzono szkolenia dla informatyków. Przeprowadzono także szkolenia dla pracowników z tematyki cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Całkowity koszt zadania wyniósł 563 771,73 zł, z czego 516 960,00 zł to kwota otrzymanego grantu.