Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanisława Burda

 Stanisława Burda - Od 1954 r. związana z Ziemią Hrubieszowską. Zmarła w 2019 r. Przez 48 lat pracowała jako polonistka w szkołach średnich w Hrubieszowie. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie, z dniem 14.10.1973 r. powołana została na stanowisko profesora szkoły średniej. Była animatorem ruchu recytatorskiego i teatralnego. Za pracę dydaktyczną, działalność kulturalno-oświatową i publicystyczną otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970,1972,1973), Ministerstwa Oświaty (1972,1976), nagrodę im. T.Nocznickiego (1976). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Recytatora i in. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Stanisława Burda otrzymała za 50-lecie popularyzowania i opiewania piękna Miasta Hrubieszowa i Ziemi Hrubieszowskiej w twórczości poetyckiej.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r.