Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów

Nazwa zadania: Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów

Opis inwestycji: Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 500 000,00 zł na realizację tego zadania. Planowana wartość całkowita inwestycji to  12 202 500,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w dwóch częściach:

Część pierwsza pn. „Budowa i wdrożenie systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów” polega na budowie i wdrożeniu systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Obejmuje zaprojektowanie, dostawę, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów na terenie miasta. System Indywidualnej Segregacji Odpadów składa się z inteligentnych pojemników  i oprogramowania informatycznego. Pojemniki będą otwierać się automatycznie po zeskanowaniu kodów QR, które mieszkańcy nakleją na worki z posegregowanymi odpadami. Mieszkaniec będzie posiadać indywidualne konto w systemie, skąd będzie czerpać informacje m.in. o masie i rodzaju odpadów.

Część druga pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków” obejmuje wybudowanie, uruchomienie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Michałówka wraz z przepompownią ścieków oraz wybudowanie, uruchomienie sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej wraz z uzbrojeniem.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to 14 miesięcy, do lipca 2024 r.