Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie

Nazwa zadania:  Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie

W ramach zadania, które podzielone zostało na dwa etapy wykonano budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynków dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. Istniejące indywidualne przyłącza wodociągowe włączono do nowego wodociągu w sposób dostosowany do istniejących materiałów. Pierwszy etap obejmował budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego. Wybudowana sieć wodociągowa została włączona do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Grabowieckiej i ul. Batalionów Chłopskich.

Drugi etap obejmował budowę w ul. Elizy Orzeszkowej i ul. Wiśniowej. W ramach zadania zlecone zostało wykonanie sieci tylko w ul. Elizy Orzeszkowej z wykonaniem węzła włączeniowego w ul. Wiśniowej. Natomiast pozostała część prac zostanie zrealizowana w ramach oddzielnego postępowania.

W ramach pierwszego etapu prac odebrano 413,3 m sieci wodociągowej o wartości 143 034,46 zł netto, natomiast w drugim etapie prac odebrano 375,1 m sieci wodociągowej o wartości 142 575,09 zł netto.

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.