Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116

Nazwa zadania: Dostawa i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116

Przedmiotem inwestycji była dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej prasy ślimakowo-talerzowej, tj. urządzenia do odwadniania osadów ściekowych powstających podczas procesu mechanicznego

i biologicznego oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie. Prasa ślimakowo-talerzowa dwugłowicowa, która w przypadku awarii jednej głowicy ma możliwość pracy ze zwiększonym wydatkiem, lub w wydłużonym okresie czasu na drugiej głowicy. Urządzenie odwadnia osad nadmierny wraz z zawiesiną. Odwodniony osad jest automatycznie transportowany na przyczepę bądź do pojemnika osadu odwodnionego. Urządzenie ma możliwość współpracy ze stacją wapnowania osadu.

Wartość inwestycji wyniosła 480 000 zł netto.