Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Naja

telefon: Kontakt za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi rady miejskiej i jendostek pomocniczych  tel. 84 6962380 w. 24.

e-mail: przewodniczacyrady@miasto.hrubieszow.pl

Harmonogram dyżurów: Dyżury pełnione są w pokoju nr 16 Urzędu Miasta Hrubieszów (stanowisko ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych) – I piętro, w godzinach od 14.30 do 15.30 w pierwszy i drugi czwartek miesiąca.