Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie

Osoby kierujące:

  1. Stanisława Aranowska– Prezes
  2. Ewa Gołąb – Viceprezes
  3. Marzena Ciotuska- Sekretarz
  4. Maria Ciesielczuk-Skarbnik

Data rejestracji: 04.04.2007r

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000276264

Regon: 060241116

NIP: 919-177-12-61

Adres siedziby: ul. Targowa 24, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:

  1. Stanisława Aranowska -  Prezes, tel. 608 114 323
  2. Maria Ciesielczuk – tel.692 859 976

Cele statutowe:
•    Reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna,
•    Działalność służąca profilaktyce nowotworowej piersi,
•    Systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier i lęku przed rakiem poprzez edukację społeczeństwa

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    Działalności charytatywnej,
•    Ochrony i promocji zdrowia,
•    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wizytówka organizacji
W październiku 2020 r. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w ramach szkolnych dni profilaktyki z młodzieżą Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie z doktor nauk medycznych Małgorzatą Chilimoniuk- onkologiem i radioterapeutą ze Szpitala Jana Pawła II w Zamościu, która omówiła profilaktykę raka piersi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dietę przeciwnowotworową.
W listopadzie 2020 r. zorganizowano spotkanie mieszkańców Hrubieszowa oraz Kół Gospodyń Wiejskich z doktor nauk medycznych Małgorzatą Chilimoniuk, która omówiła profilaktykę raka piersi, panie pielęgniarki badały cukier i ciśnienie kobietom uczestniczącym w spotkaniu.