Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa dla części terenu położonego przy ul. Nowej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Dwernickiego – Północ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - dotyczy części terenów położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Uchańskiej, ul. Polnej, ul. Pobereżańskiej i ul. E. Orzeszkowej