Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Alfred Przybysz

 Alfred Przybysz – animator kultury, regionalista, plastyk. Inicjator organizacji Jesieni Plastycznej, jako prezentacji prac powstałych na plenerach malarskich oraz konkursu „Najciekawsza Praca Roku”. Jako regionalista promował Ziemię Hrubieszowską na terenie regionu i całego kraju. Znany jako plastyk i menager wspierający różnorodne działania kulturalne naszego miasta. Związany z Hrubieszowem jako artysta oraz  jako wieloletni Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, dostrzega jego swoisty urok i niepowtarzalny charakter. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Alfred Przybysz otrzymał za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju lokalnej kultury, dokumentowanie ginącej architektury  Miasta Hrubieszowa w grafice i malarstwie oraz twórcze propagowanie plastyki w woj. lubelskim w 30-leciu zainicjowanej przez Niego  „Jesieni Plastycznej”.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2006 z dnia 20 października 2006 r.