Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Svishtov (Bułgaria)

Svishtov (Bułgaria)

Svishtov (bułg. Свищов) miasto w północnej Bułgarii, położona na prawym brzegu Dunaju. Obecnie żyje około 33 000 mieszkańców.

Umowa o współpracy pomiędzy miastami Svishtov - Hrubieszów, została podpisana w dniu 4 czerwca 2010r.

Wzajemna współpraca oparta jest na aspektach wymienionych poniżej:

  • wzajemna wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury i edukacji, jak również w dziedzinach turystyki, środowiska i ochrony przyrody oraz organizacja wydarzeń na tych polach.
  • Czynne wprowadzanie wymiany i współpracy na polach nauki i techniki, ochrony zdrowia, sportu, itd;
  • Wymiana informacji i aktywności popierających handel i przemysł;
  • Strony postarają się umożliwić mieszkańcom obu gmin, szczególnie młodym ludziom, poznać siebie, wymienić pomysły, jak również stawać się lepiej zapoznanym z krajem partnera.

Oficjalna strona samorządowa miasta Svishtov