Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie biznesu

 Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie

Otwarte na początku marca 2020 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie kieruje swoją ofertę instrumentów finansowych do firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na przedsiębiorców czekają pożyczki, leasing, pomoc w działalności proeksportowej oraz przede wszystkim produkty finansowe oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej, które stanowią pomoc dla firm w dobie pandemii koronawirusa.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – spółka Skarbu Państwa działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju – uruchomiła dotąd na terenie Polski 6 oddziałów Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Jednym z nich jest otwarty na początku marca 2020 roku oddział lubelski mieszczący się w nowym biurowcu przy ulicy Spokojnej 2. Podobnie jak pozostałe placówki ma on na celu lokalnie wspierać przedsiębiorców w dynamicznym rozwoju ich biznesu. W COP z pomocą ekspertów przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ofertą ARP i wybrać produkty dostosowane do ich potrzeb.
Nowością w ofercie ARP S.A., z którą można zapoznać się w COP, są produkty w ramach programu Tarcza Antykryzysowa, czyli leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego, pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Liczby podsumowujące skalę udzielonej już pomocy przez COP mówią same za siebie. W ciągu roku powstało 5 Center Obsługi Przedsiębiorców, co przełożyło się na ponad czterokrotny wzrost liczby pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy sześciokrotnym wzroście ich salda. Kwota obecnie analizowanych, zatwierdzonych i podpisanych umów sięga 541 mln zł.

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin
Dyrektor: Beata Janczak (beata.janczak@arp.pl, (+ 48) 539 533 275)
Eksperci:
Aldona Limek (aldona.limek@arp.pl, 539 533 271)
Anna Sapieja (anna.sapieja@arp.pl, 509 509 109)

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, informacje na temat uzyskania dofinansowania, pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w transferze technologii. Udostępnienie nieruchomości i infrastruktury technicznej zapewniającej przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel. +48 815 346 100
faks: +48 815 318 548
e-mail: biuro@lpnt.pl
strona: https://lpnt.pl

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny przez wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin,
ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna: Droga Męczenników Majdanka 181)
tel. (81) 710 19 00
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl
strona: https://fundacja.lublin.pl

 http://lawp.eu/ - portal Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Przemysłu, wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych
w szczególności na rozwój gospodarczy regionu i jego promocję:

  • doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności,
  • udzielanie informacji w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności dostępnych instrumentów i form wsparcia w ramach funduszy UE,
  • organizacja szkoleń,
  • udzielanie pożyczek gotówkowych i dotacji,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 53 93
kom. 604 564 148 (szkolenia i kursy)
kom. 784 346 995 (pożyczki)
e-mail: biuro@barr.org.pl
Strona: https://www.barr.org.pl

Portal Gospodarczy Województwa Lubelskiego, tereny inwestycyjne, strefa inwestora, strefa eksportera, oferty współpracy.

4 Grottgera St
20-029 Lublin, Poland
Biznes Lubelskie Team 

Invest 
tel. 81 537 16 36, coi@lubelskie.pl

Export 
tel. 81 537 16 15, coie@lubelskie.pl

Strona: https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/

 

Polski Fundusz Rozwoju,  to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Priorytety: rozwój przedsiębiorczości, innowacje, inwestycje infrastrukturalne, wsparcie samorządów, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, obsługa inwestycji zagranicznych.

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Krucza 50, 00-025 Warszawa
e-mail: info@pfr.pl
tel. +48 22 703 43 00                     
Strona: https://pfr.pl

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, jej celem jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. To pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
e-mail: paih24@paih.gov.pl
tel.  +48 22 334 99 05
Strona: https://www.paih.gov.pl/pl

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  jej celem jest wsparcie i propagowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Fundacja współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi zajmującymi się rozwojem sektora MSP oraz tematyką integracji europejskiej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorst
ul. Smocza 27,
01-048 Warszawa
tel. +48 (22) 838 32 11 wew. 129
fax +48 (22) 838 02 61
e-mail: biuro@fund.org.pl
Strona: https://www.fund.org.pl