Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej (KCEiWG)

„Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej” to nowa jednostka budżetowa miasta, która została powołana przez Radę Miejską w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej" w Hrubieszowie i nadania jej statutu. Dyrektorem KCEiWG została Pani Justyna Krawczyk – Stadnik. Centrum rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku. Jego podstawowym celem jest kreowanie warunków rozwoju lokalnego biznesu, opartego na wiedzy, innowacjach i nowych modelach biznesowych, tworzenie możliwości rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży w dziedzinie między innymi programowania i robotyki oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Utworzenie KCEiWG wynika z założeń projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, na który Miasto otrzymało ponad 16 mln złotych dofinansowania z programu „Rozwój lokalny”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Docelowo Centrum będzie miało swoją siedzibę przy ul. Plac Wolności 8 w Hrubieszowie, w miejscu urodzenia Henry’ego Orenstein’a - amerykańskiego pokerzysty, przedsiębiorcy i filantropa, wynalazcy oraz „ojca” zabawek z serii Transformersów. Obecnie, do czasu zakończenia remontu tego budynku Centrum mieści się w siedzibie Biura Projektu Rozwój Lokalny przy ul. Staszica 9 w Hrubieszowie.

Działania Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy polegają między innymi na:

  • rozwoju baz: wiedzy i narzędzi do świadczenia usług w ramach jednostki,
  • integracji lokalnego biznesu oraz rozwijania współpracy przedsiębiorców z miastem,
  • opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców oraz pracowników,
  • rozwoju podstaw nowoczesnej edukacji w mieście,
  • edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • budowie ekosystemu rozwoju nowych firm w mieście,
  • stworzeniu skutecznego systemu promocji gospodarczej miasta oraz przyciąganiu inwestycji z zewnątrz.

Dyrektor KCEiWG - Justyna Krawczyk-Stadnik

ul. Plac Wolności 8
22-500 Hrubieszów
email: sekretariat@kceiwg.pl
tel. 84 535 35 02