Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Historia w datach

1254pierwsze wzmianki o istnieniu osady
1400założenie miasta przez Władysława Jagiełłę
1 poł. XV w.starostwo niegrodowe, enklawa Ziemi Chełmskiej na terenie księstwa bełskiego
1473-1490siedziba diecezji chełmskiej
1492napad Tatarów
1498napad Tatarów
1500dwa napady Tatarów
1502odnowienie lokalizacji na prawie brandenburskim przez Aleksandra Jagiellończyka
1506odbudowane miasto znów zniszczone przez Tatarów
1507napad Tatarów
1519napad Tatarów
1526napad Tatarów
1544wielki pożar niszczy doszczętnie miasto, kościół i klasztor oo. dominikanów
1550król Zygmunt August nadaje miastu herb i wznosi wały i umocnienia obronne, dwie bramy Bełską i Chełmską
1609pożar
1640napad Tatarów
1648Chmielnicki niszczy zamek i miasto
1652Szwedzi i wojska Rakoczego niszczą miasto
1672napad Tatarów, rozprawia się z nimi Jan III Sobieski
1709walki hetmana Sieniawskiego i Karola I niszczą miasto
1709morowe powietrze
1772zabór austriacki
1799zamiana dóbr z rządem Austrii, Ignacy Cetner, woj. bełski właścicielem
1801pożar niszczący część miasta
1803Ignacy Cetner prawnym właścicielem dóbr składających się na dawne starostwo hrubieszowskie
1803pożar niszczy kościół św. Ducha i część miasta
1809Hrubieszów należy do Księstwa Warszawskiego
1810Hrubieszów siedzibą powiatu
1812ksiądz Stanisław Staszic właścicielem wpisanym do akt hipotecznych
1812pożar
1814trzy pożary drewnianej zabudowy śródmieścia
1815Hrubieszów należy do Królestwa Kongresowego
1821plan miasta sporządzony przez geometrę H. Dąbrowskiego
1837plan uporządkowania rynku wg. proj. budowniczego powiatowego A. Quapilla
1859plan i projekt regulacji m. Hrubieszowa przez inż. powiatowego A. Pancera
1863plan sytuacyjny części miasta przez budowniczego W. Pliszczyńskiego
1864ujednolicony projekt odbudowy kramów w rynku
1866miasto przestaje być własnością prywatną
1876plan istniejącego rozplanowania
1880projekt nowej regulacji przez inż. arch. Kryckiego

 

na podstawie opracowania Teresy Fabiańskiej-Żurawskiej "Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków" Bibloteka TRH, Tom 19, Hrubieszów 1993 r.