Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica

 Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Muzeum powstało w 1965 r. z inicjatywy  regionalistów skupionych wokół Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Głównym celem była i wciąż pozostaje ochrona zabytków kultury umysłowej  i materialnej Regionu Hrubieszowskiego, która spełnia się poprzez gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zabytków. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Muzeum im. ks. Stanisława Staszica otrzymało w podziękowaniu za pół wieku działalności na rzecz ochrony, gromadzenia i upowszechniania kultury duchowej i materialnej ziemi hrubieszowskiej stanowiącej bezcenne dziedzictwo kulturowe naszego Miasta i regionu.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.