Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Rada Pożytku Publicznego

Gminna  Rada Pożytku Publicznego (GRPP) powstała na wniosek organizacji pozarządowych złożony w dniu 15 stycznia 2016 r.

W dniu 29 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie trybu  powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania GRPP  w Hrubieszowie.

Rada stanowi organ inicjatywny i opiniodawczo-doradczy samorządu w zakresie działalności pożytku publicznego oraz współpracy z NGO.

Podstawę prawna działania Rady stanowi Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie.

Członkowie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Siedziba Rady – ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

Obsługa administracyjna Rady – inspektor ds. społecznych i promocji Aneta Klimczak, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl