Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie trzeźwościowe "Lumen"

klub abstynenta lumen

Osoby kierujące:

 1. Tadeusz Panasiewicz – Prezes
 2. Ryszard Litwin – Wiceprezes

Data rejestracji: 26.10.1983r

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000036216

Adres siedziby: ul. 3 maja 3

email: klublumen@gmail.com

www: www.lumen.hrubie.pl

Osoba do kontaktu:

Tadeusz Panasiewicz – Prezes
tel. 665 434 277

Anna Naja - Księgowa
tel. 533014930,
annanaja@poczta.onet.pl

Cele statutowe

 1. Zapewnienie warunków do spędzenia wolnego czasu bez alkoholu.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych.
 3. Organizacja obozów rekreacyjno-terapeutycznych.
 4. Skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia.
 5. Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym promujących trzeźwy styl życia.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Wizytówka organizacji

Stowarzyszenie prowadzi swoje działania ukierunkowane na osoby uzależnione i ich rodziny. Prowadzimy Klub otwarty w dni powszednie od 17.00. Należymy do Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny. W siedzibie stowarzyszenia działa punkt informacyjny dla osób potrzebujących wsparcia. W każdą środę o 17.00 spotyka się grupa AA. Propagujemy idee trzeźwości w środowisku lokalnym.