Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 - Sławęcin w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 - Sławęcin w Hrubieszowie

Gmina Miejska Hrubieszów  mając  na uwadze  potrzebę  poprawy   warunków  dojazdu do gruntów    rolnych wnioskowała  o  dotację  celową   na  modernizację drogi  wewnętrznej  zlokalizowanej  na  działkach  nr ewid. 1529 i 1532. Jest to droga dojazdowa do  gruntów  rolnych w Hrubieszowie.

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze o łącznej długości 510 mb.

Całkowita wartość zadania wyniosła 126 039,23 zł. Modernizację drogi dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w 2021 roku w kwocie 73 000,00 zł oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 51 961,13 zł.