Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie

Dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 13 stycznia 2021 roku w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

W ramach projektu wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 574,56 kWp. Obiekt jest położony na terenie oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Powierzchnia zabudowy inwestycji obejmuje blisko 3 000 m2 i składa się z 1018 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała rocznie blisko 600 MWh.

 

Całkowita wartość projektu: 2 139 652,65 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 236 674,31 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 742 004,58 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2021r. – październik 2023r.

 

 

Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie