Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów

Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów

W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy     ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1. Celem była nie tylko poprawa estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim zredukowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku administracyjnego. Wykonano min. docieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe, modernizację instalacji c.o. i węzła cieplnego, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek.

Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 Efektywność  energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz z budżetu państwa.

Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.

Całkowita wartość wydatków w ramach projektu to 2 648 558,03 zł.

Wartość dofinansowania wyniosła 1 521 545,16 zł, z czego 1 361 382,60 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 160 162,56 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa.