Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kirkut

       

Cmentarz żydowski zlokalizowany przy dawnej ul. Kierkutowej swoją historią sięga XV wieku. Założony na planie nieregularnego wieloboku, zajmował powierzchnię wielokrotnie większą niż obecnie. Cmentarz żydowski pełnił swoją funkcję do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu przez okupantów miasta, szybko wprowadzono liczne represje wobec ludności żydowskiej, a kirkut stał się miejscem masowych egzekucji. Celem dodatkowego upodlenia nacji wyznania mojżeszowego dokonywano dewastacji pochówków przy czym niszczono macewy, wykorzystując je tym samym do utwardzenia dróg bitych w mieście. Do dziś zachowało się niewiele z nich, a jedynie niewielka część została odzyskana
i wmontowana w symboliczną Ścianę Pamięci – jaka została utworzona na żydowskiej nekropolii, celem upamiętnienia ofiar holocaustu. Najstarsze z macew pochodzą z XVII wieku. Koncepcję pomnika przygotował Wiktor Zin, a projekt wykonał Abraham Silverstein - architekt z Tel Avivu.

Wejście na opisane wyżej miejsce pamięci możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.
Klucz do bramy prowadzącej na kirkut znajduje się w zlokalizowanym obok budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Lokalizacja: ul. Gęsia

 mapa