Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  Zgodnie z Kartą Nauczyciela samorządy mają obowiązek sporządzić do 10 lutego sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach oraz placówkach.

Sprawozdanie za: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |