Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

PODSTAWOWE DANE KONTAKTOWE URZĘDU MIASTA HRUBIESZÓW

 • telefon kontaktowy do Urzędu: (84) 696 23 80, fax: (84) 696 25 04 wew. 30
 • e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 • adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 , 22-500 Hrubieszów
 • adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka
 • numer rachunku bankowego do wpłat: Bank PEKAO S.A. 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

Informujemy, że wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Hrubieszów.
W przypadku należności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wpłat można dokonywać również na rachunek indywidualny podatnika wskazany w otrzymanej decyzji wymiarowej.
W przypadku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłat można dokonywać na rachunek indywidualny wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów można:

 • przesyłać elektronicznie na wskazane niżej adresy e-mail (jeżeli charakter sprawy pozwala na takie złożenie pisma) lub za pośrednictwem e-PUAP podpisując profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 • przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Hrubieszów 
 • składać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby przez wrzucenie w zamkniętej kopercie do odpowiednich pojemników umieszczonych w Punktach Obsługi Interesantów (koperty wrzucane do pojemników należy opisać nazwą komórki organizacyjnej oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą).

Interesanci przyjmowani są w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów zorganizowanych:

 • na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”)
 • na parterze budynku głównego przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (wejście od ul. 3 Maja)
 • w korytarzu w budynku przy ul. 3 Maja 15 (wejście główne do budynku od ul. 3 Maja).

WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ODPOWIEDZI
Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Urząd Miasta/ Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze

Wszelkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Te najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej.
O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU:

 • GŁÓWNY KONTAKT DO URZĘDU MIASTA HRUBIESZÓW
 • BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
  e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
  fax: 84 696 25 04 w. 30
 • ZASTĘPCA BURMISTRZA
  e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
 • SEKRETARZ MIASTA
  e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 26
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  e-mail: organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 27
 • WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
  e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 53
 • WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
  e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 25
 • WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 38
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  e-mail: komunalny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 56
 • WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
  e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 29
 • WYDZIAŁ OŚWIATY I  KULTURY
  e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 50
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, TURYSTYKI I PROMOCJI
  e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 51
 • STRAŻ MIEJSKA
  e-mail: strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 52
 • STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
  e-mail: rada@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 24
 • RADCA PRAWNY URZĘDU
  e-mail: radca@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 34