Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak zostać Partnerem Karty Seniora?

Kto może zostać partnerem Programu?
Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgłoszeniem do Programu mogą więc wystąpić zarówno instytucje publiczne jak i prywatni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Miasta Hrubieszów.
Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują certyfikat Firmy Przyjaznej Seniorom oraz specjalne naklejki promujące Kartę, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia swoich usług.

Dlaczego warto zostać partnerem Programu?

  • firma lub instytucja przystępująca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców;
  • Partner akcji staje się rozpoznawalny wśród seniorów poprzez umieszczenie danych teleadresowych na stronie www.miasto.hrubieszow.pl oraz przez wpisanie na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, która dostępna jest na stronie www.glosseniora.pl;
  • udział w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych klientów i pozyskiwanie stałej klienteli.

Jak zostać partnerem Programu?

  • należy wypełnić Formularz zgłoszenia partnera do Programu;
  • złożyć wypełniony formularz w Wydziale Komunikacji Społecznej Sportu i Turystyki, budynek MOPS, ul. 3 Maja, pokój nr 1.

Formularz zgłoszeniowy, do pobrania również w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. 3 Maja 15, pok. nr 1, w godzinach 7.30 - 15.30

Przystąpienie do Programu firm i instytucji działających na terenie Miasta Hrubieszów nie wiąże się z żadnymi kosztami

Obsługa Hrubieszowskiej Karty Seniora — Wioletta Pietrusiewicz nr tel. 84 696 23 80 wew. 51