Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

10.07.2024
7 lipca odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie „Masters” i Amatorów.
08.07.2024
7 lipca odbył się XVII Festiwal Folklorystyczny "Europa na Ludowo".
01.07.2024
29 czerwca na boiskach Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został I Turniej w...
25.06.2024
W sobotę 29 czerwca odbędzie się I Turniej w Piłkę Nożną Old Boyów o Puchar Burmistrza Miasta.
17.06.2024
9 czerwca na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Mundurowy Dzień Dziecka.
05.06.2024
2 czerwca odbyły się uroczystości związane z pierwszym rokiem funkcjonowania Krytej Pływalni „Fala...
05.06.2024
2 czerwca nad rzeką Huczwą, odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci, zorganizowane przez Koło PZW...
05.06.2024
W niedzielę, 26 maja odbyła się wyjątkowa Charytatywna Gala Muzyki – Gramy dla Dominiki Ciemięgi.
03.06.2024
9 czerwca 2024 r., godz. 11:00 – 17:00 – tereny HOSiR. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci,...
28.05.2024
Koło PZW nr 43 HSM Hrubieszów zaprasza na otwarte zawody wędkarskie dla dzieci. 2 czerwca 2024 r. (...
27.05.2024
24 maja 2024 roku na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika 27...
23.05.2024
plakaty
25 maja 2024 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marty Majewskiej - Burmistrza Miasta...

Strony