Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Formy wsparcia na start

Źródła dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w PUP
Jest to jeden z instrumentów rynku pracy, którego zadaniem jest wsparcie osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać: Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej. Uzyskanie dotacji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach prawnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92
e-mail:sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

link: https://hrubieszow.praca.gov.pl/-/921845-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92
e-mail:sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

link: https://hrubieszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" kierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia 801 667 655 lub 22 596 59 00 (8.00 - 16.00)
e-mail: bgk@bgk.pl, http://www.bgk.pl,

link: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Dotacje LGD
O dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak również pracujące, jednak pod pewnymi warunkami: jesteś mieszkańcem gminy wchodzącej w obręb działania LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, planowana inwestycja będzie miała miejsce na tym terenie, będziesz musiał stworzyć miejsce pracy, nie możesz być ubezpieczony w KRUS-ie. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Szczegółowych informacji udziela:

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:
Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów
Adres biura:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: (084) 696 20 77

link: http://www.lgdhrubieszow.pl/#dofinansowania

Platformy startowe dla nowych pomysłów
Najwięcej możliwości w tym zakresie oferuje Program Polska Wschodnia. Pomoc uzyskasz w wybranych ośrodkach z Polski Wschodniej, realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę we wschodniej Polsce (w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w 9 miastach i są skierowane do różnych branż.
Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/platformy-startowe

Platformy startowe w Województwie Lubelskim:

Szczegółowych informacji udziela:

PARP
grupa PFR
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
infolinia22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Platformy crowdfundingowe

Dobre pomysły coraz chętniej finansowane są na platformach crowdfundingowych. Mogą na nich zebrać pieniądze prowadzący działalność gospodarczą, spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością z różnych branż. Fundusze są zbierane zarówno na start, jak i na wkład własny np. w pozyskaniu funduszy unijnych oraz rozwój firmy. Najpopularniejsze w Polsce: Polak Potrafi, Wspieram To, Wspieram Kulture, Wspólnicy, Zrzutka, Odpal Projekt.

Anioły Biznesu

Aniołami biznesu są osoby prywatne, które inwestują swój kapitał w start-upy i przedsiębiorstwa, często na wczesnym etapie rozwoju. Dzięki zdobytemu w toku własnego prowadzenia biznesu doświadczeniu, służą firmom nie tylko wsparciem finansowym, ale także swego rodzaju mentoringiem oraz siecią kontaktów. W Polsce funkcjonuje kilka dużych sieci skupiających aniołów biznesu: Cobin Angels, Lewiatan Business Angels – największa tego typu sieć w Polsce, PolBAN Business Angels Club – najstarsza sieć aniołów biznesu,