Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa dziewięciu miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa.

Nazwa zadania: Budowa dziewięciu miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano 9 placów zabaw, które znajdują się przy ul. Gródeckiej, ul. 3 - go Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Świerkowa, ul. Teresówka, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Polna oraz ul. Żeromskiego. Zadanie zrealizowano 28.08.2019 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 512 496,73 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 575 310,18 zł.

1) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Podgórze ul. Gródecka w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Gródeckiej (Osiedle Podgórze) wykonano: nawierzchnię o długości
100 mb. Ponadto zamontowano siłownię zewnętrzną (1 szt. stołu do ping – ponga, 1 szt. stołu
do piłkarzyków, 4 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister i wioślarz, 4 szt. urządzeń zabawowych, elementy małej architektury oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 310 m², nasadzenia krzewów - 70 szt.).

   

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Podgórze, ul. Gródecka

 

2)   Mini amfiteatr na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Śródmieście ul. 3-go Maja w Hrubieszowie

Na strefie aktywności przy ul. 3 - go Maja (Osiedle Śródmieście) wykonano nawierzchnie utwardzone i schody, zadaszenie w formie żagla nad sceną z kostki oraz zamontowano elementy małej architektury (20 szt. ławek, kosz na odpady) oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 705 m²).

   

Mini amfiteatr na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Śródmieście, ul. 3-go Maja


 
3) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Piłsudskiego wykonano siłownię zewnętrzną (1 szt. urządzenia zabawowego „tarzan, stół do ping - ponga, szachownicę i piłkarzyki, 6 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister i wioślarz, drążek do podciągania i wioślarz, wahadło i prasa nożna), elementy małej architektury, ogrodzenie rurowe o łącznej długość 54 mb. oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 170 m²).

   

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Piłsudskiego.

4) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zielone ul. Świerkowa w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Świerkowej (Osiedle Zielone) wykonano: nawierzchnię bezpieczną z piasku, siłownię zewnętrzną, 4 urządzenia zabawowe: zabawa z pieskiem, meduza, tarzan, huśtawka oraz stół do ping – ponga, stół do piłkarzyków, elementy małej architektury, zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 280 m²).

   

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zielone, ul. Świerkowa.

 

5)  Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Pobereżany  ul. Teresówka w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Teresówka (Osiedle Pobereżany) wykonano: altanę, nawierzchnię, siłownię zewnętrzną oraz zamonotwano urządzenia rekreacyjno – sportowe (6 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister i wioślarz, drążek do podciągania i wioślarz, wahadło i prasa nożna) oraz  3 urządzenia rekreacyjno-sportowe: ping - pong, piłkarzyki, szachy, elementy małej architektury oraz urządzono zieleń (nasadzenia - 9 szt., założenie trawnika - 545 m²).

  

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Pobereżany, ul. Teresówka

 

6) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wyposażenie boiska na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Sławęcin ul. Konopnickiej w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Konopnickiej (Osiedle Sławęcin) wykonano: siłownię zewnętrzną (wyciskanie siedząc, wyciąg górny orbitrek i biegacz, rower i twister), elementy małej architektury i elementy architektury sportowej, piłkochwyty o wys. 4m, łącznie dł. 64 mb.), ogrodzenie o łącznej długości 116,1 m oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 60 m²).

  

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz wyposażenie boiska na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Sławęcin, ul. Konopnickiej

 

7) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ogrodzenie boiska na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Jagiellońskim ul. Kopernika w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Kopernika (Osiedle Jagiellońskie) wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną (urządzenie zabawowe wielofunkcyjne typu „twierdza” oraz 3 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc, wyciąg górny orbitrek i biegacz, rower i twister), elementy małej architektury i elementy architektury sportowej piłkochwyty o wys. 4m, łącznie dł. 86 m.b., 2 szt. bramek do piłki nożnej 5x2m), oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 60 m²).

  
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ogrodzenie boiska na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Jagiellońskim, ul. Kopernika


8) 
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Polna ul. Polna w Hrubieszowie

Na placu zabaw i strefy rekreacji przy ul. Polnej (Osiedle Polna) wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną (7 urządzeń zabawowych: „zabawa z piaskiem”, „ławka ze stolikiem”, „koparka”, „meduza”, „tarzan”, „kolejka”, huśtawka 2x2, ping – pong, piłkarzyki, szachy i 3 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz), wykonano altanę oraz zamontowano elementy małej architektury oraz urządzono zieleń (nawierzchnia trawiasta o powierzchni 950 m²).

    

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz altana na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Polna, ul. Polna

9) Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Garnizon  ul. Żeromskiego w Hrubieszowie

Na placu zabaw przy ul. Żeromskiego (Osiedle Garnizon) wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną (8 szt. urządzeń zabawowych: zabawa z piaskiem”, „bębny”, „koparka”, „meduza”, „tarzan”, „krążki”, „liczydło”, huśtawka 2x2, piłkarzyki i 4 szt. urządzeń siłowych: wyciskanie siedząc i wyciąg górny, orbitrek i rower, wahadło i biegacz, twister – wioślarz), elementy małej architektury oraz urządzono zieleń (założono trawnik - 1030 m²).

   

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna na terenie przestrzeni publicznej na Osiedlu Garnizon, ul. Żeromskiego