Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Klub sportowy "Unia"

Miejski Klub sportowy "Unia"Osoby kierujące:

Prezes - Jarosław Łukiewicz
V-ce Prezes - Wojciech Lecko
V-ce Prezes - Antoni Czerniak
V
-ce Prezes - Tomasz Magdziak
Tomasz Pańko – Skarbnik

Data rejestracji:27.01.2003r
Forma prawna:stowarzyszenie kultury fizycznej
KRS/nr rejestru:09/01/2003r.
Adres siedziby:ul. Ciesielczuka 2
Email:

mks_unia_hrubieszow@op.pl

WWW:uniahrubieszow-official.klubowo24.pl
Osoba do kontaktu:

Jarosław Łukiewicz – Prezes Klubu

Cele statutowe

  1. Uczestniczenie Rozwijanie w różnych formach sportu i wychowania fizycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Krzewienie wśród mieszkańców środowiska zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku.
  3. Prowadzenie działalności wychowawczej w celu podnoszenia rozwoju fizycznego i kulturalnego wśród członków.
  4. Czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym na terenie działania.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

  • wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.