Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej

Zadanie: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej

Inwestycja obejmowała rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów polegającą w szczególności na ukształtowaniu bryły składowiska tj. przemieszczeniu odpadów i uformowaniu czaszy, wykonaniu studni odgazowania wraz z montażem pochodni do ujmowania gazu składowiskowego. Wykonaniu okrywy rekultywacyjnej tj. przykryciu ukształtowanej czaszy składowiska wyrównującą warstwą piasku o grubości 0,1m, przykryciu warstwy wyrównawczej uszczelniającą warstwą zasadniczą z gruntu słabo przepuszczalnego o grubości 0,35m, wykonaniu biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 0,15m z wykorzystaniem humusu. Nawożeniu mineralnym biologicznej okrywy rekultywacyjnej. Wysianiu traw i roślin motylkowych, a następnie nasadzeń drzew i krzewów.

Całkowita wartość zadania 729 800,71 zł netto.

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.