Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne

Nazwa zadania: Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne

Opis inwestycji:  Zakres inwestycji obejmuje budowę elementów małej architektury na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach zadania dla celów rekreacji mieszkańców zostały zakupione dwa urządzenia rekreacyjne: zestaw dla dzieci zawierający m.in. wieże, zjeżdżalnię, drabinki, ścianki, trapy wejściowe oraz duża piramida wspinaczkowa w kształcie diamentu z mostkiem i zjeżdżalnią.

Inwestycja została realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r., poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Całkowity koszt zadania wyniósł 304 229,50 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania to 192 162 zł.