Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta

 

Nazwa zadania: Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta

Prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2017 roku. W ramach Modelowej Rewitalizacji Miast wykonano wówczas dokumentację budowlano-wykonawczą na remont budynku przy ul. 3-go Maja 10.

Renowację obiektu przeprowadziła Firma Renewal Art (dawniej: Furmanek Renewal), z którą Miasto podpisało umowę 5 listopada 2019 roku. Pierwotnie zakończenia prac zaplanowano na 25 listopada 2020 r., ale na skutek m.in. wstrzymania robót przez konserwatora zabytków (odkrycie piwnic) oraz panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

 Prace budowlane przeprowadzane były w latach 2019-2022 i obejmowały:

  1. Remont wnętrza obiektu w celu dostosowanie przestrzeni do nowej funkcji, jaką ma pełnić. W ramach zadania rozebranych została część istniejących ścianek działowych, wykonano też szereg nowych. Niektóre stropy drewniane wykazywały zbyt duże ugięcia, więc zostały wymienione na nowe. Na nowe wymienione zostały również posadzki, parapety oraz stolarka drzwiowa w całym budynku. Istniejące klatki schodowe poddano gruntownym remontom i przebudowie, wykonano też dodatkowo nową klatkę schodową wraz z windą wewnętrzną.
  2. Wykonano gruntowne prace w zakresie instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zlikwidowana została stara kotłownia celem zmiany pomieszczenia na wymiennikownię.
  3. Wyremontowano historyczną elewację i odtworzono charakterystyczne detale, które nadawały urok budynkowi.
  4. Wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej, parkingu wewnętrznego czy ogrodzenia działki. Wydzielony został również teren pod plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych na dziedzińcu.

Ostatecznie roboty budowlane wykonane w ramach projektu zostały odebrane 12 września 2022 r. W kolejnych tygodniach 2022 roku trwały dostawy zakupionego wyposażenia budynku: mebli, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, wyposażenia drobnego, gier i zabawek.

W ramach projektu został zorganizowany również cykl szkoleń – kurs komputerowy dla seniorów, dwie wizyty studyjne do ośrodków senioralnych dla 50 osób, zajęcia z robotyki dla dzieci, dla młodzieży –Kształcenie młodych liderów. Istotnym elementem było powołanie i wykłady w ramach Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz szkolenia w ramach Hrubieszowskiego Centrum Wolontariatu.

Od 2023 roku w wyremontowanym budynku mieści się Biblioteka Miejska z częścią konferencyjno-szkoleniową i punktem informacji turystycznej. Dodatkowo w obiekcie pozostała dotychczasowa siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł  18 043 751,57 zł, z czego z czego wartość projektu to 17 932 326, 94 zł.

Projekt pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz  budżetu państwa w kwocie 10 391 591,71 zł (wkład UE to 9 297 739,95 zł, BP 1 093 851,76 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 835 009,27 zł.