Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa, w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa, w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Opis inwestycji: W dniu 31.07.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa, w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Wykonawcą została firma - Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy to  17 238 458,61 zł.

Inwestycja obejmuje:

  • budowę wraz z zagospodarowaniem terenu boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni trawy sztucznej z zadaszeniem w postaci montażu hali pneumatycznej, oświetleniem i piłkochwytami, wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowę boisk wielofunkcyjnych do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną,
  • budowę skateparku i pumptrak dla małych dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Długość całkowita toru dla młodzieży i dorosłych to ok. 260m, dla dzieci to ok. 95m,
  • zakup kompletnego sztucznego lodowiska o powierzchni  600m2 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ok 60-100 użytkowników,
  • boisko zewnętrzne do tenisa ziemnego,
  • budowę spikerki (z funkcją magazynową wraz z pełnym wyposażeniem i instalacjami).

Na realizację tego zadania Gmina Miejska Hrubieszów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.870.000,00 zł. Czas realizacji to 36 miesięcy.