Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie

Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie

Osoby kierujące:

 1. Tomasz Wojciech Antoniuk - Prezes
 2. Małgorzata Cios - Wiceprezes
 3. Monika Wołos – Sekretarz
 4. Krzysztof Proć – Skarbnik
 5. Barbara Bień - Członek Zarządu

Data rejestracji: 20.01.2009r

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

KRS/nr rejestru: 0000321852

Adres siedziby: ul. Kolejowa 3b

email: razem.hrubieszow@op.pl

www: www.razem.hrubieszow.info

Osoba do kontaktu:

Tomasz Wojciech Antoniuk - Prezes
tel. 663 779 543

Cele statutowe 

Zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań edukacyjnych doradztwa zawodowego, opiekuńczo wychowawczych oraz działalność sportowa, turystyczna, charytatywna, profilaktyczna, terapeutyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz uzależnionych i zagrożonych.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • pomocy społecznej,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wizytówka organizacji

 1. Wiosenna, jesienna i zimowa zbiórka żywności dla ubogich dzieci oraz kwesty pieniężne dla chorych dzieci ("Pełny tornister", "Mikołaje są wśród nas", "Wielkanocny koszyk wielkich serc").
 2. Konkurs wiedzy o majorze "Hubalu" i Bolesławie Prusie dla dzieci klas IV.
 3. Konkurs wiedzy o Rosji dla klas I Gimnazjum.
 4. Turniej Piłki Nożnej "Jelonki Piłkarskie" dla dzieci 10 lat i młodszych.
 5. Sprzątanie i sadzenie lasu w rocznicę wyboru Papieża Jana Pawła II ("Nie będzie nas,ale będzie las").
 6. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.