Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia i zasiłki szkolne

Burmistrz Miasta Hrubieszów przyznaje corocznie stypendia jednorazowe dla uczniów i studentów, którzy osiągają wybitne sukcesy w dziedzinie kultury, nauki i sportu.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
  • Uchwała Nr XXXVII/362/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie ustalenia zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. - Uchwała Nr XLIII/414/09 z dnia 8.12.2009r. w spr. zmiany zasady udzielania stypendium dla uczniów i studentów.

załączniki:


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na podstawie art.90n. ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z póź. zm.)

Szczegółowy regulamin określa Uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXVIII/272/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.

załączniki: