Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwolnienia podatkowe dla inwestorów

Rada Miejska w Hrubieszowie na sesji w dniu 25 listopada br. podjęła uchwałę o wprowadzeniu zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Na takie zwolnienia mogą liczyć nieruchomości (budowle i budynki lub ich części oraz grunty) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją. Zwolnienie nie dotyczy jednak nieruchomości zajętych na stacje paliw, banki, działalność pożyczkową, kredytową i ubezpieczeniową oraz działalność handlową.

Zwolnienie ma zastosowanie do inwestycji zakupionych lub oddanych do użytkowania po 31 grudnia 2020 r. oraz w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy po dniu wejścia w życie uchwały.

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości będzie uzależniony od wielkości inwestycji i liczby utworzonych miejsc pracy.

I tak przedsiębiorca, który zrealizował inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosły nie mniej niż 100 000 zł i utworzył 3 nowe miejsca pracy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy. Natomiast przedsiębiorca, który zrealizował inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosły nie mniej niż 200 000 zł i utworzył 6 nowych miejsc pracy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 24 miesięcy.  Warunkiem, w obu przypadkach, jest jednak utrzymanie nowych miejsc pracy w okresie zwolnienia (przez 12 lub 24 miesiące) oraz po jego zakończeniu przez kolejne 12 lub 24 miesiące.

Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Miasta pisma informującego o zwolnieniu wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości lub jej korektę na dany rok podatkowy lub informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub jej korektę.

Więcej informacji o możliwości skorzystania ze zwolnień udziela Wydział Finansowo-Podatkowy, tel. 84 696 23 80, w. 58, e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl.

Do pobrania UCHWAŁA NR XLII/328/2021 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w związku z realizacją nowych inwestycji oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.

Hrubieszów wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów

Zwolnione z podatku mogą być nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

Zwolnienie ma zastosowanie do inwestycji zakupionych lub oddanych do użytkowania po 31 grudnia 2020 r. oraz w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy po dniu wejścia w życie uchwały.

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomościbędzie uzależniony od wielkości inwestycjii liczby utworzonych miejsc pracy.

Przedsiębiorca, który zrealizował inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosły nie mniej niż 100 000 zł i utworzył 3 nowe miejsca pracy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy.

Przedsiębiorca, który zrealizował inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosły nie mniej niż 200 000 zł i utworzył 6 nowych miejsc pracy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 24 miesięcy.

Warunkiem, w obu przypadkach, jest jednak utrzymanie nowych miejsc pracy w okresie zwolnienia (przez 12 lub 24 miesiące) oraz po jego zakończeniu przez kolejne 12 lub 24 miesiące.

Więcej informacji o możliwości skorzystania ze zwolnień udziela Wydział Finansowo-Podatkowy, tel. 84 696 23 80, w. 58, e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl