Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Osoby kierujące:

 1. Halina Bogatko - Prezes
 2. Kazimierz Łukiewicz - vice Prezes
 3. Anna Nowosad - vice Prezes

Data rejestracji: 12.12.2001r

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000070919

REGON: 951072530

NIP: 9191634386

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 1, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:

Halina Bogatko - Prezes
tel. 691 205 775

Cele statutowe

 1. Upowszechnianie wiedzy o zapobieganiu chorób psychicznych, szerzenie kultury, tolerancji.
 2. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, imprez integracyjnych, promocji rękodzieła artystycznego.
 3. Wspieranie potrzebujących w zakresie leczenia, podjęcia pracy.
 4. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Wizytówka organizacji

 • Integracja społeczna osób chorych psychicznie na szczeblu wojewódzkim, lokalnym, ogólnopolskim (konkursy plastyczne, filmowe, literackie, kiermasze
 • Promowanie zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych (uczestnictwo w Światowym Dniu Osób Chorych na schizofrenię, festiwal piosenki w Tarnogrodzie, uczestnictwo w wizytach studyjnych: Lublin, Kraków
 • Pozyskiwanie środków finansowych poprzez sprzedaż prac rękodzieła artystycznego tj. witraże, kartki świąteczne, ikony, stroiki i wyroby na zamówienie oraz poprzez udział w projektach: Urząd miasta, PCPR, FIM