Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stefan Du Chateau

Stefan Du Chateau - jego pomysły konstruktorskie i architektoniczne cenił i uznawał cały świat, jako wynalazca nowych struktur przestrzennych "odkrył" rurę do budowy konstrukcji; jako jeden z pierwszych zastosował aluminium. Prace proferora można zobaczyć w wielu krajach, m.in. w USA.. Są wśród nich: dworce kolejowe i lotnicze, stadiony, pływalnie, centra handlowe, biblioteki, hotele, kościoły, meczety, hale tenisowe. Oprócz pracy zawodowej pan prof. miał jeszcze inne pasje, m.in malarskie i kolekcjonerskie. Jego zbiory obejmują ponad 3 tys. woluminów, w tym szereg białych kruków, kolekcje rozmaitych map, broni białej i palnej, a także srebrne i porcelanowe zastawy oraz przeróżne narzędzia rolnicze. Część tej kolekcji przyjechała do Hrubieszowa, z chwilą utworzenia Fundacji Rodziny Du Chateau. Pomysł ten, narodził się po śmierci żony profesora a został sfinalizowany 07.06.1994. Celem tej fundacji ma być pomoc młodym, zdolnym architektom oraz ludziom kultury i sztuki, propagowanie nauki j. francuskiego a także współpraca kulturalna Polski i Francjji. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau mieści się przy ul. 3-go Maja w budynku dawnego Syndykatu Rolniczego. Na jej powołanie profesor przeznaczył pokaźną część dorobku swojego życia. Pan prof. Du Chateau osobiście odwiedzał swoje rodzinne strony, a z miejscowymi ludźmi pozostawał często w serdecznych i przyjaznych stosunkach. Hojnie wspomagał hrubieszowskie Muzeum i TRH, sfinansował odrestaurowanie władzińskiego dworku k. Uchań, gdzie jest grób jego rodziców.

Honorowy Obywatel miasta Hrubieszowa od 30 września 1988 r.