Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Jerzy Krzyżewski

Jerzy L. Krzyżewski – regionalista, przez całe życie związany z Hrubieszowem, wielki miłośnik Ziemi Hrubieszowskiej i znawca jej historii, członek Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, a od 1966 r. jego Prezes, redaktor naczelny „Biuletynu TRH”. Inicjator wielu publikacji związanych z Ziemią Hrubieszowską. Podzielił się ze społeczeństwem kolekcją od lat gromadzonych pocztówek hrubieszowskich. Publikacja jest wspaniałym darem dla tych wszystkich, którzy w Hrubieszowie mieszkają, mieszkali i czują się z nim związani. Jest też swoistym źródłem dokumentacji dziejów naszej Małej Ojczyzny. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Jerzy Krzyżewski otrzymał za kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Regionu, ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego dla przyszłych pokoleń w duchu przywiązania, szacunku i miłości do Ziemi Hrubieszowskiej.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.