Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Jacek Łaciński

 Jacek Łaciński – prawnik z wykształcenia; prowadzi kancelarię notarialną w Hrubieszowie. Aktywny działacz społeczny i publiczny. Jest członkiem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego od 1981 r. Pełnił funkcje statutowe Towarzystwa, jako wieloletni sekretarz a następnie wiceprezes zarządu. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Jacek Łaciński otrzymał za wieloletnią pracę społeczną, poświęcenie i zaangażowanie swojej wiedzy i doświadczenia w działalność instytucji kultywujących dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta oraz ziemi hrubieszowskiej.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/ 2017 z dnia 14 listopada 2017 r.