Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa

Nazwa zadania: Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa

Przedmiotem zadania była przebudowa części ul. Żeromskiego obejmująca wykonanie miejsc postojowych (na 18 samochodów osobowych), wykonanie miejsc postojowych dla autokarów (na 2 autokary), regulację przebiegu nawierzchni drogi wojewódzkiej, wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także budowę kanału technologicznego ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Udział środków Gminy Miejskiej w wartości zadania wyniósł 322 137,00 zł.