Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 1522 ul. Diamentowa w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 1522 ul. Diamentowa w Hrubieszowie

Zadanie obejmowało wykonanie drogi z warstw bitumicznych wraz ze zjazdami oraz utwardzonym poboczem wraz z budową kanalizacji burzowej. Wykonano nową nawierzchnię ulicy Diamentowej z regulacją wysokościową wraz z wykonaniem nawierzchni istniejących zjazdów oraz rekultywacją istniejącego pobocza gruntowego oraz kanalizację deszczową.

Wykonawcą robót  był Zakład Budowlano-Transportowy "DROGMOST" Sp. z o.o. Inwestycja została zakończona w grudniu 2020 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 554 856,22 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.