Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszów

Nazwa zadania: Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszów

Zadanie obejmowało dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem instalacji słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła. Uruchomiono 117 instalacji kolektorów słonecznych, w tym: 25 szt. instalacji o mocy instalacji 3,28 KW o pojemności zasobnika c.w.u. 200 (dm3) na budynkach mieszkalnych, 92 szt. instalacji o mocy instalacji 4,92 KW o pojemności zasobnika c.w.u. 300 (dm3) oraz 136 instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła, w tym 104 szt. na budynku mieszkalnym, 10 szt. na gruncie

oraz 22 szt. na budynku gospodarczym na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie” wspófinansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Zadanie zrealizowane zostało 31.01.2019 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 5 574 901, 43 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 210 595,12 zł.