Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Adresy e-mail

Burmistrz Miasta Hrubieszowaum@miasto.hrubieszow.pl
Zastępca Burmistrza Miastaum@miasto.hrubieszow.pl
Sekretarz Miastasekretarz@miasto.hrubieszow.pl
Skarbnik Miastafinanse@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Organizacyjno - Administracyjnyorganizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Finansowo - Podatkowyfinanse@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskichusc@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennegonieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Oświaty i Kulturyoswiata@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiskakomunalny@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Inwestycji i Rozwojuinwestycje@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocjipromocja@miasto.hrubieszow.pl
Wydział Straż Miejskastrazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnegoradca@miasto.hrubieszow.pl
Samodzielne Stanowisko Ds. Obsługi Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych
rada@miasto.hrubieszow.pl
Pion Ochrony Informacji Niejawnychmczk@miasto.hrubieszow.pl
Biuro Projektu Rozwój Lokalnyrozwojlokalny@miasto.hrubieszow.pl